โปรแกรม Fuel Smart

(หน้าลาน)

Fuel Smart เป็นระบบครอบคลุมหน้าลานที่ต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมันโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบ POS ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท"แมกนิทูด พลัส" ใช้งานง่าย มีครบทุกฟังก์ชั่น สะดวก รวดเร็ว แถมหน้าจอสัมผัสแบบจอแก้ว ไม่ฝังรอยนิ้วมือ

Fact Application ช่วยบริหารปั๊มน้ำมัน

Mobile Application ที่ดูรายละเอียดการบริหารปัํมน้ำมันแบบ real time ผ่านมือถือง่ายๆ "แค่เพียงปลายนิ้ว" ได้ทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

IBUTTON TAG

TAG  ควบคุมและปลดล็อกการทำงานตู้จ่ายน้ำมันเพียงแค่แตะแล้วเติม

บุกตะลุยสัมภาษณ์คนใช้โปรแกรมจริง EP.1

ฟังความเห็นและความรู้สึกจากผู้ใช้ Fuel Smart ปั๊ม Esso  เลิศรามอินรา

บุกตะลุยสัมภาษณ์คนใช้โปรแกรมจริง Ep.2

ฟังความเห็นจากผู้ใช้ระบบ Fuel Smart ปั๊ม Caltex ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง

บุกตะลุยสัมภาษณ์คนใช้โปรแกรมจริง Ep.3

ฟังความเห็นจากผู้ใช้ระบบ Fuel Smart ปั๊ม Shell วนิดา บริการ

ติดตั้ง ATG ระบบ Sensor by Magnitude plus

ATG ระบบ sensor ระดับความแม่นยำสูงถึง 98%

< back home