VIDEOS

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart

(โปรแกรมน้ำมัน ใช้สำหรับ แคชชียร์)

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart เป็นระบบครอบคลุมหน้าลานที่ต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมันโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบ Pos ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท"แมกนิทูด พลัส" ใช้งานง่าย มีครบทุกฟังก์ชั่น สะดวก รวดเร็ว แถมหน้าจอสัมผัสแบบจอแก้ว ไม่ฝังรอยนิ้วมือ

โปรแกรมน้ำมันตรวจสอบน้ำมัน
FACT APPLICATION

Mobile Application ที่ดูรายละเอียดการบริหารปัํมน้ำมันแบบ real time ผ่านมือถือง่ายๆ "แค่เพียงปลายนิ้ว" ได้ทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

ควบคุมการจ่ายน้ำมันผ่านแท็ก
IBUTTON TAG

ทำให้การเติมน้ำมันเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่แตะแล้วเติมระบุคนเติม และสรุปการเก็บเงินของพนักงานป้องกันการรับเงิน แล้วไม่ได้ส่งแคชเชียร์

ติดตั้ง ATG ระบบ Sensor by Magnitude plus

อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันด้วยระบบ Sensor ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง อุณหภูมิและระดับน้ำ ความถ่วงจำเพาะ มาตราวัดระดับถังที่ถูกต้องแม่นยำสูง 98% มีระบบ Auto Calibrate กับ Automation ชิ้นส่วนทั้งหมดผลิตจาก stainless steel คุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศเยอรมนี

บุกตะลุยสัมภาษณ์คนใช้โปรแกรมจริง EP.1 (Esso เลิศรามอินทรา)

ฟังความเห็นและความรู้สึกจากผู้ใช้ โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart ให้เห็นถึงความทันสมัย ตอบโจทย์ในเรื่องความสดวกในการขายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายรวดเร็ว

บุกตะลุยสัมภาษณ์คนใช้โปรแกรมจริง EP.2 (Caltex ทุ่งหลวง เชื้อเพลิง)

ฟังความเห็นและความรู้สึกจากผู้ใช้ โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart ให้เห็นถึงความทันสมัย ตอบโจทย์ในเรื่องความสดวกในการขายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายรวดเร็ว

บุกตะลุย สัมภาษณ์คนใช้โปรแกรมจริง EP.3 (Shell วนิดา บริการ)

ฟังความเห็นและความรู้สึกจากผู้ใช้ โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart ให้เห็นถึงความทันสมัย ตอบโจทย์ในเรื่องความสดวกในการขายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายรวดเร็ว