ระบบป้องกันขโมยน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน + กล้องวงจรปิด + GPS

Mobile  DVR with 4G + GPS

 • ตัวเครื่องสามารถรองรับ 3 ระบบ
 • ตัวเครื่องสามารถรองรับ 3 ระบบ
  1 . เชื่อมต่อ เครื่องวัดจะมี  2 แบบ
      1.1 Capacitive/CANBUS OBD ระบบการวัดจะคล้ายกัน
  แต่ความแม่นยำกับเซ็นเซอร์เชื้อเพลิง
      1.2 Capacitive Fuel Sensor แม่นยำกว่า CANBUS/OBD
  2. กล้องใช้งานได้ 4 ตัว สามารถ ใช้ก
  ล้องบันทึกเสียงได้  1 ตัว
  3.เชื่อมต่อ GPS tracker 3G/4G

< back home