FUEL ACCOUNT MANUAL

Fuel Account Manual

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีแบบไม่เชื่อมต่อระบบ POS เป็นระบบบริหารงานหลังร้าน ทำงานในรูปแบบบัญชีสำเร็จรูป ERP เป็นระบบแมนนวลไม่เชื่อมต่อข้อมูลหน้าลาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อบริหารสถานีปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะ

โปรแกรมน้ำมัน POS

โปรแกรมน้ำมัน FUEL SMART

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart เป็นระบบครอบคลุมหน้าลานที่ต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมันโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบ Pos ถูกออกแบบและพัฒนาโดย "บริษัท แมกนิทูด พลัส" ใช้งานง่าย มีครบทุกฟังก์ชั่น สะดวก รวดเร็ว แถมหน้าจอสัมผัสแบบจอแก้ว ไม่ฝังรอยนิ้วมือ