แบรนด์ตู้จ่ายน้ำมันที่เราสามารถ Link ได้

 Gilbarco 

 United States

 Tatsuno

 Japan

 Sanki

 China

 Real-Tech (RS-485)

 China

 Tokheim

 China

 Censtar

 China

 Dresser-Wayne

 US/DART/UK

 Lanfeng

 China

 Compac

 New Zealand

 Tokico

 Japan

 Batchen

 Europe

 Europump International

 Europe

 Nouvo Pignone (RS-485/ 4 wire