Fact Application

Fact Application

(โปรแกรมวัดระดับน้ำมัน ATG)

  • ตรวจเช็คน้ำมันในถังเชื่อมต่อกับระแบบ ATG แบบ Real time
  • มีระบบล๊อกอินป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
  • ดูรายงานย้อนหลังและสามารถดึงรายงานเป็น Excel, PDF, CSV
  • รองรับการทำงานทุกแพลตฟอร์ม เช่น IOS, OS, Android และ Window
  • ดูจำนวนรถที่เข้าเติมน้ำมัน
  • ดูยอดขายน้ำมันโดยมีการแยกชนิดน้ำมัน
  • ดูยอดขายรายวัน รายเดือน และรายปี
  • สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ดูน้ำมันในถัง Real Time

สามารถตรวจดูระดับน้ำมันในถัง Real Time ระดับน้ำมันจะโชว์เปอร์เซ็นและสีของระดันน้ำมัน (สีเขียว) 30 % ขึ้นไป (สีเหลือง) ต่ำกว่า 30% (สีแดง) ต่ำกว่า 10%

แจ้งเตือนน้ำเข้าถังน้ำมัน

สามารถตรวจดูระดับน้ำที่เข้าไปในถัง ระบบแสดงการแจ้งเตือนโดยแสดง การแจ้งเตือนในแถบด้านบน (สีแดง) และเครื่องหมายตกใจตามต่ำแหน่ง ของถังน้ำมันที่มีน้ำเข้า

จำนวนรถที่ใช้บริการ

ระบบสามารถดูจำนวนรถที่ใช้บริการ และสามารถแสดงโดยรูปแบบ Graph แยกเป็นจำนวนรถที่ใช้บริการล่าสุด

ยอดขายน้ำมันกะปัจจุบัน

ระบบสามารถเช็คยอดขายน้ำมันในแต่ละกะ และแสดงโดยรูปแบบ Graph แยกเป็น ยอดขายต่อกะล่าสุด

ประวัติการเติม

ระบบสามารถเช็คประวัติการเติม ในวันปัจจุบันและสามารถแสดงโดย รูปแบบ Graph แยกยอดขาย ชนิดน้ำมันเป็นลิตร

พิมพ์รายงาน

ระบบสามารถพิมพ์รายงานแสดง ระดับน้ำมันปัจจุบันอย่างละเอียด จากถังน้ำมันทั้งหมด

ประวัติสต๊อกน้ำมัน

ระบบสามารถดูสต๊อกน้ำมันในแต่ละถัง และประวัติการเพิ่มและลดของสต๊อกน้ำมัน โดยแสดงปริมาณน้ำมัน, น้ำ เวลาอัพเดท ของน้ำมันอย่างละเอียด

Fact Application ช่วยบริหารปั๊มน้ำมัน

Mobile Application ที่ดูรายละเอียดการบริหารปัํมน้ำมันแบบ real time ผ่านมือถือง่ายๆ "แค่เพียงปลายนิ้ว" ได้ทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต