Fact Application

(แอพพลิเคชั่นตรวจวัดระดับน้ำมันในถัง)

 •    ตรวจเช็คน้ำมันในถังเชื่อมต่อกับระแบบ ATG แบบ Real time
 •    มีระบบล๊อกอินป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 •    ดูรายงานย้อนหลังและสามารถดึงรายงานเป็น Excel, PDF, CSV
 •    รองรับการทำงานทุกแพลตฟอร์ม เช่น IOS, OS, Android และ Window
 •    ดูจำนวนรถที่เข้าเติมน้ำมัน
 •    ดูยอดขายน้ำมันโดยมีการแยกชนิดน้ำมัน
 •    ดูยอดขายรายวัน รายเดือน และรายปี
 •    สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ดูน้ำมันในถัง Real Time

 • สามารถตรวจดูระดับน้ำมันในถัง Real Time ระดับน้ำมันจะโชว์เปอร์เซ็นและสีของระดันน้ำมัน (สีเขียว) 30 % ขึ้นไป (สีเหลือง) ต่ำกว่า 30% (สีแดง) ต่ำกว่า 10%

แจ้งเตือนน้ำเข้าถังน้ำมัน

 • สามารถตรวจดูระดับน้ำที่เข้าไปในถัง ระบบแสดงการแจ้งเตือนโดยแสดง การแจ้งเตือนในแถบด้านบน (สีแดง) และเครื่องหมายตกใจตามต่ำแหน่ง ของถังน้ำมันที่มีน้ำเข้า

จำนวนรถที่ใช้บริการ

 • ระบบสามารถดูจำนวนรถที่ใช้บริการ และสามารถแสดงโดยรูปแบบ Graph แยกเป็นจำนวนรถที่ใช้บริการล่าสุด

ยอดขายน้ำมันกะปัจจุบัน

 • ระบบสามารถเช็คยอดขายน้ำมันในแต่ละกะ และแสดงโดยรูปแบบ Graph แยกเป็น ยอดขายต่อกะล่าสุด

ประวัติการเติม

 • ระบบสามารถเช็คประวัติการเติม ในวันปัจจุบันและสามารถแสดงโดย รูปแบบ Graph แยกยอดขาย ชนิดน้ำมันเป็นลิตร

พิมพ์รายงาน

 • ระบบสามารถพิมพ์รายงานแสดง ระดับน้ำมันปัจจุบันอย่างละเอียด จากถังน้ำมันทั้งหมด

ประวัติสต๊อกน้ำมัน

 • ระบบสามารถดูสต๊อกน้ำมันในแต่ละถัง และประวัติการเพิ่มและลดของสต๊อกน้ำมัน โดยแสดงปริมาณน้ำมัน, น้ำ เวลาอัพเดท ของน้ำมันอย่างละเอียด

Fact Application ช่วยบริหารปั๊มน้ำมัน

 • Mobile Application ที่ดูรายละเอียดการบริหารปัํมน้ำมันแบบ real time ผ่านมือถือง่ายๆ "แค่เพียงปลายนิ้ว" ได้ทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต
< back home