โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart 

(โปรแกรมหน้าลาน)

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart ถูกพัฒนาให้มีการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของตู้จ่ายน้ำมัน ในลักษณะการแสดงผลของหน้าจอแคชเชียร์จะเป็นลักษณะ Graphic Mode แบบรูปภาพเพื่อการทำงานที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงานขายที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart สามารถทำงานได้บนแป้นพิมพ์ Keyboard, Mouse หน้าจอรองรับระบบ Touch screen และสามารถขายสินค้าหน้าลานได้โดยทันที หากยังไม่มีการบันทึกสินค้าระบบสามารถขายสินค้าหน้าลาน และรวมถึงน้ำมันเครื่องในระบบเดียวกันได้ อีกทั้งยังรองรับรูปแบบการชำระเงินหลายประเภท

ระบบจัดการหน้าลาน

 •   โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวก มือใหม่ก็ทำได้สบายๆ
 •   โปรแกรมมีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด และสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภทได้
 •   โปรแกรมมีระบบการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายดายเช่น การค้นตามรหัส ค้นตามชื่อรายการ ค้นตามช่วงวันที่ ฯลฯ เป็นต้น
 •   โปรแกรมรองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้ พิมพ์ใบสรุปกะได้
 •   โปรแกรมระบบครอบคลุมรายการสินค้าภายในสถานีเชื้อเพลิง
 •   โปรแกรมมีระบบตั้งค่ากระดาษใบเสร็จให้รองรับได้ทั้งขนาด A4, ครึ่ง A4 และขนาดใบเสร็จอย่างย่อ 58mm, 80mm (ตามความต้องการของลูกค้า)
 •   การแจ้งเตือนน้ำมันเปลี่ยนราคา
 •   มีระบบบำรุงและรักษาฐานข้อมูล

คุณสมบัติงานขาย

 •   โปรแกรมมีระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าน้ำมันในแต่ละวัน
 •   โปรแกรมองรับการขายแบบเงินสด เครดิต ลูกหนี้ เป็นต้น
 •   โปรแกรมรองรับการบันทึกตัดกะ และพิมพ์ใบสรุปยอดตัดกะ
 •   โปรแกรมรองรับรายรับ รายจ่ายของสถานีบริการน้ำมัน
 •   โปรแกรมรองรับการบันทึกงานบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกหนี้
 •   โปรแกรมรองรับการชำระหนี้ของลูกหนี้แบบผ่อนชำระเป็นครั้งๆ เป็นงวดๆ หรือ ชำระทั้งหมดครั้งเดียว
 •   โปรแกรมรองรับการออกบิลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ไม่ออกก็ได้
 •   โปรแกรมรองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จหรือสำเนาเอกสารต่างๆ ในภายหลัง
เงินสด
ใบสั่งจ่ายน้ำมัน
บัตรเครดิดทุกประเภท
คูปองเงินสด
ฟรีทการ์ด
ชำระ 2 ประเภท

โปรแกรมบัญชีน้ำมัน

Fuel Automation 

โปรแกรมบัญชีน้ำมัน เป็นระบบบริหารงานหลังร้าน Back Office System เป็นระบบ Application สามารถบริหารงานผ่านทาง Internet ได้ บริหารข้อมูลสินค้าที่เต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ สามารถจัดการข้อมูลสินค้าน้ำมันใส สินค้าทั่วไป เช่น โปรแกรมหลังร้าน Fuel Automation เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมันโดยตรง ควบคุมงบประมาณในธุรกิจ เป็นโปรแกรมที่บริษัทภายใต้แบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยให้ความไว้วางใจเลือกใช้ด้วยฟังก์ชันมากมายที่มีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการหลังร้าน

 •   กำหนดข้อมูลพนักงานขายได้ User และจัดการพนักงานในการกำหนดระดับการใช้งานได้หลายระดับ
 •   บริหารสินค้าคงเหลือ คงคลัง ระดับวัดน้ำมันใส
 •   ระบบบริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเชื่อ เครดิต วางบิล รับเช็ค ระบบซื้อ ขาย
 •   ระบบใบเสร็จ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเต็มรูปแบบ
 •   ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีพิเศษเฉพาะ ก. ข. ค. และ อบจ.
 •   ประมวลผล และออกรายงานต่างๆ มากมาย
 •   สามารถเก็บข้อมูลสมาชิก เพื่อนำมาวิเคราะห์
 •   สามารถควบคุมวัตถุดิบในคลังสินค้า โดยจะตัดสต็อกทันทีที่มีการเติมน้ำมัน
 •   รองรับการจัดการระบบสาขา ที่สามารถบริหารจัดการรวมที่สำนักงานใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •   รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ด้วย Slip Printer ในเครื่องเดียว
 •   รองรับการพิมพ์รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย (กพ. 30)
 •   รองรับการบันทึกการขายน้ำมันเครื่องทั้งปลีก และส่ง

รายงานประจำวัน

 •    รายงานการนำส่งเงินของพนักงานหน้าลาน
 •    รายงานการเงินแยกตามประเภทของรายได้
 •    รายงานสรุปยอดขายน้ำมัน ตามชนิดของน้ำมัน
 •   รายงานขายเชื่อ ลูกค้าเครดิตหน้าลาน
 •    รายงานการขายสินค้าหน้าลาน
 •    รายงานการชำระเงินประจำวัน วางบิล รับเช็ค เก็บเงิน
 •    รายงานมูลค่ายอดขายน้ำมัน และเลขมิเตอร์เปิด-ปิด
 •    รายงานปริมาณน้ำมันที่ขาย และเลขมิเตอร์เปิด-ปิด
 •   รายงานเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันขาด-เกินระหว่างยอดขายกับน้ำมันใน Tank
 •   รายงานการเปลี่ยนราคาน้ำมัน
 ขาย/จอง
สินทรัพย์
พิมพ์รายงานคะแนนสะสม
เพิ่มเติมระบบ
สต็อก
วิเคราะห์การขาย
เจ้าหนี้
ซื้อ/สั่งซื้อ
บำรุงรักษา
ภาษี
ลูกหนี้
ความปลอดภัย

Fuel Account Manual

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชีแบบไม่เชื่อมต่อระบบ POS เป็นระบบบริหารงานหลังร้าน ทำงานในรูปแบบบัญชีสำเร็จรูป ERP เป็นระบบแมนนวลไม่เชื่อมต่อข้อมูลหน้าลาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อบริหารสถานีปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะ

Easy-Tax Invoice

โปรแกรมออกใบกำกับภาษี

Easy Invoice โปรแกรมรุ่นเล็ก สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ออกใบกำกับภาษี หน้าลาน

โปรแกรมน้ำมัน 

โปรแกรมน้ำมัน FUEL SMART

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart เป็นระบบครอบคลุมหน้าลานที่ต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมันโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบ Pos ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท"แมกนิทูด พลัส" ใช้งานง่าย มีครบทุกฟังก์ชั่น สะดวก รวดเร็ว แถมหน้าจอสัมผัสแบบจอแก้ว ไม่ฝังรอยนิ้วมือ

< back home