เครื่องวัดระดับน้ำมันในถัง
Optilevel ATG

(HLS 6010)

 •    อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำมันด้วยระบบ Sensor
 •    ตรวจสอบระดับการเติมผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิและระดับน้ำ ความถ่วงจำเพาะ มาตราวัดระดับถังที่ถูกต้องแม่นยำสูง 98%
 •    มีระบบ Auto Calibrate กับ Automation
 •    ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก stainless steel คุณภาพสูง

โปรแกรมดูระดับน้ำมันในถัง

(Optavias)

 •   เก็บประวัติ สามารถดูย้อนหลังได้มากกว่า 6 เดือน
 •   มีรายงานมากกว่า 30 รายงาน
 •   มีการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
 •   มีระบบแจ้งเตือนน้ำมัน และน้ำตามระดับทาง LINE Email เป็นต้น
 •   มีระบบรายงานการลงน้ำมันอัตโนมัติ ข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย

เส้นกราฟระดับที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา

 •    สามารถเลือกช่วงทุก 4 ชั่วโมง วัน และสัปดาห์
 •    แยกสีตามถังที่เลือก สามารถดูพร้อมกันได้ทุกถัง

  การเชื่อมต่อระบบ ATG

  •   เชื่อมต่อระบบโดยใช้สายสัญญาณ 18 AWG 4 เส้น มี Shield
  •   เชื่อมต่อระบบแบบไร้สาย ในกรณีไม่สามารถเดินสายสัญญาณได้
  •   มีการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
  •   เชื่อมต่อระบบเข้ากับ POS เพื่อดูยอดน้ำมันคงเหลือตอนปิดกะ

  Mineo 2 Controller Touch 

  (ชุดหน้าจอแสดงผลระดับน้ำมันเป็น กราฟิก)

  •    Graphical visualization of tank inventory data
  •    LAN connection possibility for internet router
  •    AER server connection (SMS, Email)
  •    Delivery detection
  •    Static leak/level loss control
  •    Strapping table management (up to 32 probes)
  •    Volume conversion
  •    Sums of products
  •    Time controlled print outs
  •    Communication (FCC serial and via TCP/IP
  •    Protocols : VR-,H-protocol, (optional IFSF LON)
   < back home