ระบบวัดน้ำมันอัตโนมัติ ATG
Optilevel (sensor)

(HLS 6010 Automatic Tank Gauge)

 • อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำมันด้วยระบบ Sensor
 • ตรวจสอบระดับการเติมผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิและระดับน้ำ ความถ่วงจำเพาะ มาตราวัดระดับถังที่ถูกต้องแม่นยำสูง 98%
 • มีระบบ Auto Calibrate กับ Automation
 • ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก stainless steel คุณภาพสูง

โปรแกรมดูระดับน้ำมันในถัง ATG

(Optavias Automatic Tank Gauge)

 • เก็บประวัติ สามารถดูย้อนหลังได้มากกว่า 6 เดือน
 • มีรายงานมากกว่า 30 รายงาน
 • มีการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
 • มีระบบแจ้งเตือนน้ำมัน และน้ำตามระดับทาง LINE Email เป็นต้น
 • มีระบบรายงานการลงน้ำมันอัตโนมัติ ข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย

เส้นกราฟระดับที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา

 • สามารถเลือกช่วงทุก 4 ชั่วโมง วัน และสัปดาห์
 • แยกสีตามถังที่เลือก สามารถดูพร้อมกันได้ทุกถัง

  การเชื่อมต่อระบบ ATG

  • เชื่อมต่อระบบโดยใช้สายสัญญาณ 18 AWG 4 เส้น มี Shield
  • เชื่อมต่อระบบแบบไร้สาย ในกรณีไม่สามารถเดินสายสัญญาณได้
  • มีการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
  • เชื่อมต่อระบบเข้ากับ POS เพื่อดูยอดน้ำมันคงเหลือตอนปิดกะ

  Mineo 2 Controller Touch 

  (ชุดหน้าจอแสดงระดับน้ำมันเป็นกราฟิก)

  • Graphical visualization of tank inventory data
  • LAN connection possibility for internet router
  • AER server connection (SMS, Email)
  • Delivery detection
  • Static leak/level loss control
  • Strapping table management (up to 32 probes)
  • Volume conversion
  • Sums of products
  • Time controlled print outs
  • Communication (FCC serial and via TCP/IP
  • Protocols : VR-, H-protocol, (optional IFSF LON)