โปรแกรมบัญชีน้ำมัน

Fuel Automation 

โปรแกรมบัญชีน้ำมัน เป็นระบบบริหารงานหลังร้าน Back Office System เป็นระบบ Application สามารถบริหารงานผ่านทาง Internet ได้ บริหารข้อมูลสินค้าที่เต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ สามารถจัดการข้อมูลสินค้าน้ำมันใส สินค้าทั่วไป เช่น โปรแกรมหลังร้าน Fuel Automation เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมันโดยตรง ควบคุมงบประมาณในธุรกิจ เป็นโปรแกรมที่บริษัทภายใต้แบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยให้ความไว้วางใจเลือกใช้ด้วยฟังก์ชันมากมายที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบัญชีน้ำมัน Fuel Automation 
จัดการระบบน้ำมัน Fuel Account

 •    กำหนดข้อมูลพนักงานขายได้ User และจัดการพนักงานในการกำหนดระดับการใช้งานได้หลายระดับ
 •    บริหารสินค้าคงเหลือ คงคลัง ระดับวัดน้ำมันใส
 •    ระบบบริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเชื่อ เครดิต วางบิล รับเช็ค ระบบซื้อ ขาย
 •    ระบบใบเสร็จ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเต็มรูปแบบ
 •    ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีพิเศษเฉพาะ ก. ข. ค. และ อบจ.
 •    ประมวลผล และออกรายงานต่างๆ มากมาย
 •    สามารถเก็บข้อมูลสมาชิก เพื่อนำมาวิเคราะห์
 •    สามารถควบคุมวัตถุดิบในคลังสินค้า โดยจะตัดสต็อกทันทีที่มีการเติมน้ำมัน
 •    รองรับการจัดการระบบสาขา ที่สามารถบริหารจัดการรวมที่สำนักงานใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •    รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ด้วย Slip Printer ในเครื่องเดียว
 •    รองรับการพิมพ์รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย (กพ. 30)
 •    รองรับการบันทึกการขายน้ำมันเครื่องทั้งปลีก และส่ง

รายงานประจำวัน

 •   รายงานการนำส่งเงินของพนักงานหน้าลาน
 •   รายงานการเงินแยกตามประเภทของรายได้
 •   รายงานสรุปยอดขายน้ำมัน ตามชนิดของน้ำมัน
 •   รายงานขายเชื่อ ลูกค้าเครดิตหน้าลาน
 •   รายงานการขายสินค้าหน้าลาน
 •   รายงานการชำระเงินประจำวัน วางบิล รับเช็ค เก็บเงิน
 •   รายงานมูลค่ายอดขายน้ำมัน และเลขมิเตอร์เปิด-ปิด
 •   รายงานปริมาณน้ำมันที่ขาย และเลขมิเตอร์เปิด-ปิด
 •   รายงานเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันขาดเกินระหว่างยอดขายกับน้ำมันใน Tank
 •   รายงานการเปลี่ยนราคาน้ำมัน
 ขาย/จอง
สินทรัพย์
พิมพ์รายงานคะแนนสะสม
เพิ่มเติมระบบ
สต็อก
วิเคราะห์การขาย
เจ้าหนี้
ซื้อ/สั่งซื้อ
บำรุงรักษา
ภาษี
ลูกหนี้
ความปลอดภัย

โปรแกรมน้ำมัน POS

โปรแกรมน้ำมัน FUEL SMART

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart เป็นระบบครอบคลุมหน้าลานที่ต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมันโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบ Pos ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท"แมกนิทูด พลัส" ใช้งานง่าย มีครบทุกฟังก์ชั่น สะดวก รวดเร็ว แถมหน้าจอสัมผัสแบบจอแก้ว ไม่ฝังรอยนิ้วมือ

< back home