EASY TAX INVOICE

Easy-Tax Invoice

โปรแกรมออกใบกำกับภาษี

Easy Invoice โปรแกรมรุ่นเล็ก สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ออกใบกำกับภาษี หน้าลาน

โปรแกรมน้ำมัน POS

โปรแกรมน้ำมัน FUEL SMART

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart เป็นระบบครอบคลุมหน้าลานที่ต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมันโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบ Pos ถูกออกแบบและพัฒนาโดย "บริษัท แมกนิทูด พลัส" ใช้งานง่าย มีครบทุกฟังก์ชั่น สะดวก รวดเร็ว แถมหน้าจอสัมผัสแบบจอแก้ว ไม่ฝังรอยนิ้วมือ