จุดเติมน้ำมันอัตโนมัติ PetroPoint

PetroPoint

PetroPoint Retail เหมาะสำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่และใช้ในพื้นที่สถานีเติมน้ำมัน อุปกรณ์เป็นระบบสัญญานไร้สาย ไม่มีการเดินสายเคเบิลในยานพาหนะ สะดวกและรวดเร็วต่อการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งดำเนินการเชื่อมต่อระบบ

สามารถตั้งค่าแบบโมดูลาร์ ทำให้สามารถตั้งค่าระบบการจดจำของยานพาหนะอัตโนมัติได้ตามความต้องการของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกลุ่มยานพาหนะของคุณได้ทีละขั้นตอนอย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการใช้งาน

 ขับยานพาหนะไปที่หน้าสถานีเติมน้ำมัน
ใส่หัวจ่ายเข้าไปในถังน้ำมัน
 Tag สะแกนกับยานพาหนะ
 Tag จะส่งสัญญาณกไปยังตัวรับสัญญาณของสถานี
 ส่งข้อมูลไปยัง Terminal Auto fuel เพื่อเริ่มทำการอนุมัติ 
 เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วผู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติ
หากผู้ขับขี่นำหัวจ่ายน้ำมันออกจากปากถังของตัวรถจะถูกหยุดทันที (ฟังก์ชั่น Nozzle-out) 
 หลังจากหยุดการกรอกข้อมูลยานพาหนะและข้อมูลเชื้อเพลิงจะถูกเก็บไว้สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติมและส่งต่อไปยังระบบ BackOffice 

รูปแบบต่างๆ

ขายปลีก

บูรณาการเข้ากับระบบ Fleet ได้ง่าย

Fleet+

เพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้หากไม่มีอุปกรณ์บนรถ บันทึกระยะทางและเวลาทำการ

ออฟชั่นและแพ็คเกจ

Station receiver

สำหรับติดตั้งในสถาณีน้ำมันเชื้อเพลิงหรือในสำนักงานอื่น

Nozzle unit

สำหรับหัวจ่ายทั่วไปทุกประเภท

Transponder

สำหรับการขันสกรู ติดกาว หรือติดตั้งด้วยอุปกรณ์ปรับยึด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอีกด้วย

On-board unit

IP20 หรือ IP65

  Technical Data
Interfaces RS 232, LAN, USBCell 2
Protection class All components available in IP65 (PetroScan IP66)
Temperature range -25 °C to +60 °C
Relative humidity max. 95 % non-condensing
Transmission frequency 433 MHz
Range 15M
Frequency Day 125 kHz
Atex PetroScan, nozzle unit, tags: zone 0
Chemical resistance PetroScan, nozzle unit, tags: petrol, diesel, mineral oil, salt, mist, vegetable oil