ระบบ POS

โปรแกรมบริหารสถานีปั๊มน้ำมัน GAS NGV LPG ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากที่สุด ครอบคลุมระบบการขายหน้าลาน และป้องกันการทุจริตได้โดยตรง

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ATG วัดระดับน้ำมันในถัง

อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันในถัง มีทั้งระบบลูกลอย และระบบ Sensor

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fact โปรแกรมตรวจวัดระดับน้ำมันในถัง

Fact Intelligent Level Gauge ระบบบริหารจัดการน้ำมันในถังของสถานีน้ำมัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตู้จ่าย MTP Series

ตู้จ่ายน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้งระบบ Suction และ ระบบ Submersible

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ibutton (TAGS)

Tags เปิดการใช้งานที่ควบคุมการทำงานของตู้จ่าย แบบแตะแล้วเติม

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบขนส่ง Fleet Card

เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีน้ำมัน หรือภายในกิจการระบบขนส่ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

Accessories

อุปกรณ์ระบบ POS และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

< back home