โปรแกรมน้ำมัน FUEL SMART

ระบบ POS (Point of Sale) 

โปรแกรมน้ำมัน Fuel Smart โปรแกรมบริหารสถานีปั๊มน้ำมัน GAS NGV LPG ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากที่สุด ครอบคลุมระบบการขายหน้าลาน และป้องกันการทุจริตได้โดยตรง

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

Testimonial Image
Left Quote

ช่วยประหยัดเวลา

ไม่ต้องเสียเวลาเคลียร์สต็อกเช็กยอดได้รวดเร็วครบถ้วนตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในอนาคต

Right Quote
Testimonial Image
Left Quote

ลดค่าใช้จ่าย

ช่วยลดขั้นตอนการใช้ข้อมูลในกระดาษและส่งแสดงข้อมูลเข้าระบบโดยการบันทึกผ่าน APP

Right Quote
Testimonial Image
Left Quote

ข้อมูล Cloud Back up

ข้อมูลการขายและสลิปส่งผ่าน Online Backup ในระบบ Cloud สะดวกและปลอดภัยมั่นใจได้

Right Quote

FACT APPLICATION

โปรแกรมวัดระดับน้ำมัน ATG

Fact Intelligent Level Gauge ระบบบริหารจัดการน้ำมันในถัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ATG SYSTEM

เครื่องวัดระดับน้ำมันในถัง

เครื่องวัดระดับน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging) เครื่องวัดระดับน้ำมันใต้ดิน ในปัจจุบันน้ำมันมีราคาต่อลิตรที่สูง แต่มีผลกำไรที่ต่ำมาก และเมื่อยอดน้ำมันที่วัดจากถังน้ำมันใต้ดิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

iBUTTON TAGS

ระบบอนุมัติการเติมด้วย TAG

ระบบเปิดการใช้งานที่ควบคุมการทำงานของตู้จ่าย แบบแตะแล้วเติม

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ULTRA SONIC SENSOR

เครื่องวัดระดับน้ำมันบนรถ

เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัลตราโซนิกผ่านสัญญาณ  Bluetooth

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLEET CARD

ระบบขนส่ง Fleet Card

ระบบเติมน้ำมันภายในกิจการระบบขนส่งที่มีระบบความปลอดภัยเช่น แสกนลายนิ้วมือ รูปถ่ายตอนเติม แจ้งเตือน และแอปพริเคชั่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

FUEL DISPENSER

ตู้จ่ายน้ำมัน

ตู้จ่ายน้ำมันทรงสูง มีทั้งระบบ Suction และ ระบบ Submersible
ทุกรุ่นรองรับการเชื่อมต่อ POS

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

  วีดีโอ

โปรแกรมน้ำมัน
Fuel Smart

โปรแกรมวัดระดับน้ำมัน
Fact Application

สัมภาษณ์ โปรแกรมน้ำมัน
Fuel Smart

  ข่าวสาร

ติดตั้งเครื่องวัดน้ำมัน Sensor ATG

ติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำมัน ATG sensor
Hectronic ปั้ม Esso มหัทธนะออยล์

อบรมการใช้งานโปรแกรมน้ำมัน

อบรมใช้งานของโปรแกรมน้ำมัน
Fuel Smart  ปั๊ม Esso สปีดโกท่าโรงช้าง

ติดตั้งเครื่องวัดน้ำมัน Fact ATG

ติดตั้งเครื่องวัดน้ำมัน 
Esso ทีซีเอช ดีเวลลอปเมนท์