นโยบายการแจ้งซ่อมและเคลมสินค้า

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้โดยตรงมายังบริษัท 
ตามด้านล่างนี้...

บริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด  :  369/54 หมู่ 2  ม.บ้านแกรนดิตี้  ถ.บางกรวยไทรน้อย  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 
โทร  088 277 0134

เงื่อนไขการให้บริการ

ทางบริษัท ให้การรับประกันสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
 • Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงาน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆหรือจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
 • ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซมหรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ

 • สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันของ Magnitude Plus มายืนยันตรงกันกับข้อมูลการสั่งซื้อจากทางบริษัทฯ
 • สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
 • สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 • บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเปคใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า

ในกรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ) ในกรณีเคลมปกติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ(นับจากวันที่ได้รับสินค้า)
 

วิธีส่งเคลมสินค้า

**กรุณาแพ็คสินค้าด้วยกล่องอื่นหรือห่อหุ้มกล่องสินค้าด้วยกระดาษหรือซีนเพื่อป้องกันการขีดเขียน แปะเทปกาวใดๆที่ตัวกล่องแพ็กเกจสินค้าจากบริษัท  
กรณีสินค้าภายใน 14 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่ง เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)  
 • ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท ได้ที่ บจก. แมกนิทูด พลัส  เลขที่ 369/54 หมู่ 2  ม.บ้านแกรนดิตี้  ถ.บางกรวยไทรน้อย  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 088 277 0134 กด 2 
บริการอื่นๆ
แจ้ง Requriment
**(กำลังปรับปรุง)**
แจ้งปัญหาทางอีเมล
**(กำลังปรับปรุง)**
Dowload คู่มือ
**(กำลังปรับปรุง)**
ตรวจสอบ Warranty
**(กำลังปรับปรุง)**

ผลิตภัณฑ์
โปรแกรมหน้าลาน POS - Fuel Smart
โปรแกรมบริหารสถานีปั้มน้ำมัน GAS NGV LPG
โปรแกรมหลังร้าน Fuel Automation
ทำงานในรูปแบบบัญชีสำเร็จรูป
Fuel Accout Manual
ซอฟต์แวร์ควบคุมบัญชีระบบบริหารสถานีปั้มน้ำมัน
โปรแกรมพิมพ์บิลภาษี Easy-Tax Invoice
สำหรับออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี