โปรแกรมบริหารสถานีบริการน้ำมัน GAS NGV และ LPG


  • โปรแกรมหน้าลาน Fuel Smart
  • โปรแกรมวิเคราะห์การขาย POS Server
  • ชุดคอมพิวเตอร์ Cashier
  • ประกัน 1 ปี
  • Trainging สถานที่จริง
  • ราคา   180,000 ++  บาท

    ** ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง และระยะทาง **

รุ่น MTP-One


ชุดโปรแกรมหน้าลาน + อุปกรณ์หน้าลาน
เหมาะสำหรับปั๊มขนาดเล็ก ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็ใช้งานได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เงื่อนไขการใช้งาน