โปรแกรมบริหารสถานีบริการน้ำมัน GAS NGV และ LPG


 • โปรแกรมหน้าลาน Fuel Smart
 • โปรแกรมหลังร้าน Fuel Automation
 • โปรแกรมวิเคราะห์การขาย POS Server
 • ชุดคอมพิวเตอร์หน้าลาน Cashier
 • ชุดคอมพิวเตอร์ POS Server, Back Office
 • ประกัน 1 ปี
 • Training สถานที่จริง
 • Requirement 5 เรื่อง
 • ราคา   330,000 ++  บาท

  ** ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง และระยะทาง **

รุ่น Full Option


ชุดโปรแกรมหน้าลาน + โปรแกรมหลังร้าน
เป็นชุดใหญ่ครบวงจร มีความเสถียรมากที่สุด พร้อมรับ Requirement เพิ่มเติม ฟรี!!