หน้าแรก / ระบบออโตเมชัน POS /   โปรแกรมออกใบกำกับภาษี Easy-Tax Invoice 

โปรแกรมออกใบกำกับภาษี Easy-Tax Invoice


โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย Easy-Tax Invoice เป็นโปรแกรมที่ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) หรือ ใบกำกับภาษี ( Tax Invoice ) แบบเต็มรูปแบบ ช่วยให้การออกใบกำกับภาษีของคุณง่ายขึ้น เหมาะสำหรับสถานีบริการปั๊มน้ำมันช่วยให้รู้ถึงยอดการขายสินค้าได้อย่างละเอียด โปรแกรมมีหน้าจอหรือการติดต่อกับผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายๆและสามารถทำงานได้ภายในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้ใช้งาน ( Users ) สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากเลย


ตัวโปรแกรมสามารถพิมพ์ออกเป็น ใบเสร็จธรรมดาขนาดกระดาษ A4 และกระดาษต่อเนื่องขนาด 8 1/2 x 11 นิ้ว ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี  เพื่อคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มได้โดยโปรแกรมรองรับได้ 3 รูปแบบ คือ สินค้าไม่มีภาษี, ภาษีรวมอยู่ในตัวสินค้า และภาษีแยกนอกตัวสินค้ารวมไปถึงสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า และพนักงานได้ ส่วนรายงานก็ส่งออกเป็นไฟล์ MS Excel และส่งออกการพิมพ์ใบเสร็จเป็นแบบ PDF ได้ด้วย

ภาพหน้าโปรแกรม

ตัวอย่าง ภาพหน้าตาโปรแกรมออกใบกำกับภาษี Version 1.5

รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรม

 • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการขาย, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า/บริการ ไว้ในฐานข้อมูลได้ ไม่จำกัดจำนวนของข้อมูล เก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลลงบนแบบฟอร์มใบกำกับภาษีที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ได้ สามารถกรอกข้อมูลลงตามตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ในกรณีที่แบบฟอร์มมีการคลาดเคลื่อนของตำแหน่งการพิมพ์ คุณสามารถปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้ด้วยตัวคุณเอง (มีบริการออกแบบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วย)
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษ A4 ได้ โดยมีรูปแบบของเอกสารใบกำกับภาษีให้เลือกถึง 3 แบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ ตามแต่ลักษณะการขายที่เกิดขึ้น
 • มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีขายในครั้งต่อๆ ไปได้
 • มีระบบฐานข้อมูลของสินค้า/บริการ ที่สามารถกำหนดราคาขายของแต่ละรายการขายสินค้า/บริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีขายในคั้งต่อๆ ไปได้
 • มีระบบสำรองข้อมูล เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย หรือข้อมูลเสีย (คุณสามารถทำการ BackUp สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลได้ด้วยตัวคุณเอง)
 • สามารถออกรายงานภาษีขายได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องรอปิดงวดสิ้นเดือน ทำให้คุณทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ลูกค้าคุณต้องการสำเนาใบกำกับภาษีขายเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกสั่งพิมพ์ได้ตลอดเวลา
 • มีฟังก์ชันช่วยลบรายการที่ไม่ต้องการในใบกำกับภาษี คุณสามารถเลือกลบรายการบรรทัดไหนก็ได้ที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการลบบรรทัดนั้นๆ ให้ทั้งบรรทัดเลยทีเดียว
 • สามารถกำหนดโลโก้เพื่อสั่งพิมพ์ลงบนใบกำกับภาษีได้ด้วยตัวคุณเอง เปลี่ยนใหม่กี่ครั้งก็ได้
 • สามารถกำหนดชื่อที่อยู่เป็นภาษาไทย - อังกฤษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • สามารถค้นหารายชื่อลูกค้าได้ เพียงแค่พิมพ์คำหรือพยางค์ของชื่อลูกค้า โปรแกรมจำทำการค้นหารายชื่อมารอให้คุณเลือกได้อย่างทันใจ
 • สามารถให้โปรแกรมค้นหาใบกำกับภาษีขายเฉพาะลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะใบกำกับภาษีขายของลูกค้า "บริษัท ABC" จำกัด" โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลเฉพาะลูกค้ารายนี้ขึ้นมา 
 • สามารถให้โปรแกรมค้นหาใบกำกับภาษีขายเฉพาะเดือนเดือน/ปีที่ออกใบกำกับภาษีไปแล้วก็ได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะใบกำกับภาษีขายที่ออกในเดือน ธันวาคม 2560 โปรแกรมก็จะดึงเฉพาะเดือน 12/60 ขึ้นมาแสดง
 • สามารถให้โปรแกรมค้นหาใบกำกับภาษีขายตามที่กำหนดได้ หรือจะให้โปรแกรมค้นหากลุ่มของใบกำกับภาษีตามที่กำหนดก็ได้ เช่น ต้องการดูใบกำกับภาษีขายที่ขึ้นต้นด้วย IE09-10 โปรแกรมก็จะดึงเฉพาะใบกำกับภาษีขายที่ขึ้นต้นด้วย IE09-10 ขึ้นมาแสดง
 • มีฟังก์ชันการปรับปรุงข้อมูลและดัชนีข้อมูล จะทำให้โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากประกาศของกรมสรรพากร
 • สามารถออกรายงานภาษีขาย โดยมีข้อความและรูปแบบตามที่กรมสรรพากรกำหนด และสามารถออกรายงานขายของลูกค้ารายตัวในแต่ละเดือนได้อีกด้วย ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าแต่ละรายมียอดซื้อรวมเป็นอย่างไรบ้าง เป็นไปตามเป้าหมายกำหนดหรือไม่ ได้เปิดใบกำกับภาษีขายเลขที่อะไรให้กับลูกค้า มีช่อง CheckBox ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน พร้อมๆ กันได้หลายคนคล้ายๆ กับระบบ LAN ทำให้งานออกใบกำกับภาษีขายไม่กระจุกตัวอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอีกต่อไป ไม่ต้องรอให้คนนี้ออกใบกำกับภาษีเสร็จก่อน อีกคนถึงจะออกใบกำกับภาษีได้ ทำพร้อมๆ กันไป โดยที่เลขที่ใบกำกับภาษีขายที่ออกในแต่ละเครื่องนั้น จะยังคงรันเลขต่อเนื่องกันไปบนฐานข้อมูลเดียวกัน แบ่งงานกันทำ ร่วมงานกันทำ อย่างนี้ยอดขายทะลุเป้าอย่างแน่นอน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ยังสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย โดยสามารถกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มรายการได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการได้ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากจะได้รับการอนุมัติจากคุณก่อนถึงจะแก้ไขหรือลบรายการได้

ตัวอย่างใบเสร็จ