หจก. วนิดาบริการ

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ผู้ให้สัมภาษณ์  คุณ แป๋ม

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน


รู้สึกดีและพอใจมากกับการใช้โปรแกรม POS ของแมกนิทูดค่ะ เพราะสามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ค่ะ การบริการหลังการขายดีมากค่ะ เพราะรับเรื่อง 24ชม. การแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม ดีค่ะ รวดเร็ว ให้ความสำคัญกับการขายได้ก่อนเสมอ