บจ. เจริญรุ่งเรืองกิจ แก๊ส 54

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000

ผู้ให้สัมภาษณ์  คุณ น้อย

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน


รู้สึกมีความพึงพอใจมากต่อ บจ.แมกนิทูด พลัส และตัวระบบการทำงานของ POS ถือว่าโอเคมาก ตัวระบบสามารถเข้ากับตู้ได้ บริการหลังการขายดี มีรีโมทมาแก้ไข้ปัญหาให้ตลอดค่ะ