บจ. ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง สาขา 7

อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110

ผู้ให้สัมภาษณ์  คุณ โต้ง

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน


โอเครมากครับ ระบบใช้งานได้ดี ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร สะดวกในการจัดการและบริหารงาน