หน้าแรก /  ระบบขนส่ง Tags

ibutton (TAGS) SOLUTIONS
สำหรับ Solution ตัวอ่านแท็กติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของตู้จ่ายน้ำมันทุกตัว Controller ที่ควบคุมการทำงาน ของตู้จ่ายทุกตู้จ่ายทุกตู้ในสถานีน้ำมัน พนักงานทุกคนจะรับ แท็ก / การ์ด และลงทะเบียนเพื่อใช้ในการเปิดใช้งานหัวจ่าย


ระบบ ibutton TAGS มีโยชน์อย่างยิ่งในสถานีที่มีการขายด้วยเงินสด ซึ่งพนักงานต้องเก็บเงินจากลูกค้าตัวควบคุมจะบันทึกการ ทำรายการทั้งหมดที่ทำโดยพนักงานที่ถือแท็ก ช่วยให้ผู้จัดการสถานีรู้ยอดขายในแต่ละครั้งได้ และจะเก็บเงินสดจากพนักงาน จำนวนแต่ละคนเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังช่วยป้อนกันการขโมยน้ำมันจากตู้จ่าย เนื่องจากไม่มีหัวจ่ายใดที่จะเปิดใช้งานได้โดย ไม่ผ่านการใช้งานจาก TAGS