หน้าแรก /  ระบบขนส่ง ( Fleet Card )

Fuel Management & Distribution Control System

ระบบขนส่ง Fleet Card

เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน หรือภายในกิจการระบบขนส่ง เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน โดยจะออกบัตรให้เฉพาะคนขับรถเท่านั้น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเติมเชื้อเพลิงในธุรกิจของคุณ

บริหารจัดการ

ความผันผวนของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับราคา สต็อกเข้า - ออก

ติดตามตรวจสอบ

ออกใบสั่งเติมจากต้นสังกัด ป้องกันการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง มีประวัติการเติมชัดเจนตรวจสอบได้ 

ลด

การทุจริตและการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ดำเนินกิจการ

ภาพรวมการใช้งานบัตร Fleet Card

 • เป็นบัตรเครดิตที่ใช้เติมน้ำมันในสถานีบริการ หรือภายในกิจการระบบขนส่งเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน
 • ระบบการจ่ายน้ำมันจาก Tank จะถูกควบคุมการจ่ายน้ำมันออกจากหัวจ่ายจาก Card Controller Server
 • โดยทางสำนักงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ให้เครดิตและเป็นผู้ออกบัตร โดยจะออกบัตรให้เฉพาะคนขับเท่านั้น
 • เป็นบัตรที่ใช้ควบคุมการเติมน้ำมันของพนักงานขับรถ ณ จุดจ่ายน้ำมันหรือสถานีบริการ
 • เป็นบัตรประจำรถขนส่งและยานพาหนะแต่ละคันขององค์กรหรือเป็นบัตรประจำสำหรับรถผู้บริหารหรือสำรอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตร Fleet Card

 • เป็นการจ่ายน้ำมันด้วยระบบเงินเชื่อในราคาเงินสด  โดยมีระยะเวลาในการชำระเงิน
 • สามารถเลือกการสรุปยอดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด
 • เพิ่มสภาพคล่องของกิจการ และสามารถควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันได้
 • สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือหรือจำนวนลิตรคงเหลือในการเติมต่อคันจาก Sales Slip
 • ลดภาระทางด้านเอกสาร

เครื่องมือที่มอบความสามารถแบบเรียลไทม์ในการ
 • ควบคุมดูแลบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ยกเลิกการใช้บัตร การเปลี่ยนบัตรใหม่ และการจัดการรหัส PIN
 • ควบคุมบัตรเครดิตเติมน้ำมันในระดับพนักงานขับรถ และรถ
 • รายงานครอบคลุมครบถ้วน เช่น....
  • รายงานด้านการจัดการ
  • รายงานใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและบริการ
  • รายงานการทำรายการ
  • รายงานวัสดุคงคลัง
  • รายงานข้อยกเว้น
 • เครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินรถประจำวันหรือตามรหัส MCC ของผู้ให้บริการ
 • เครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินรถประจำวันหรือตามรหัส MCC ของผู้ให้บริการ
 • ระบบเรียกเก็บเงินออนไลน์
 • เครื่องมือช่วยเหลือด้านการจัดการ
ความปลอดภัย
 • มีรหัสผ่าน (PIN) เช่นเดียวกับบัตร ATM
  โดยเพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ควบคุมและตรวจสอบการรั่วไหลของการจ่ายน้ำมัน
  โดยจะแสดงรายละเอียดการใช้บัตรเติมน้ำมันของแต่ละคัน
 • สามารถกำหนดวงเงิน
  หรือจำนวนลิตรในการเติมน้ำมันได้เป็นครั้ง, ต่อวัน, ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
 • ป้องกันการสุ่มรหัส
  หากใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกล็อคทันที เช่นเดียวกับระบบ ATM
 • กรณีบัตรถูกล็อคการใช้งาน
  จะต้องใช้บัตร VIP เพื่อทำการปลอดล็อคเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ หรือสำนักงานใหญ่ทราบ
 • ลดความเสี่ยงของการสูญหายของน้ำมันจากคนขับรถ

รายงาน ( Report )

รายงานการซื้อสินค้า
 • ยอดค่าใช้จ่ายแบ่งตามร้านค้า
 • การซื้อสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง
 • บัตรที่มีการทำรายการเติมน้ำมันปริมาณมาก และยอดคาใช้จ่ายสูง
 • การใช้จ่ายซื้อสินค้าหลายครั้งต่อวัน
รายงานวัสดุคงคลัง
 • ข้อมูลรายละเอียดของรถ และข้อมูลส่วนตัวพนักงานขับรถ
รายงานกรณีเพิ่มเติม
 • ให้รายละเอียดการทำรายของโครงการการชำระค่าสินค้าและบริการ และการปรับปรุงข้อมูล
รายงานกิจกรรมการใช้บัตรตามเวลาจริงแบบเรียลไทม์
 • ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือปฏิเสธการใช้งานที่เกิดขึ้น
 • ติดตามการใช้งานบัตรแต่ละบุคคลอย่างทันท่วงที
รายงานการซื้อสินค้า
 • ยอดค่าใช้จ่ายแบ่งตามร้านค้า
 • การซื้อสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง
 • บัตรที่มีการทำรายการเติมน้ำมันปริมาณมาก และยอดคาใช้จ่ายสูง
 • การใช้จ่ายซื้อสินค้าหลายครั้งต่อวัน
รายงานกรณีเพิ่มเติม
 • ระบุความแปรปรวนของโครงการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบขนส่งหรือ Fleet Card สามารถใช้งานร่วมกับระบบ POS หน้าลานและอุปกรณ์วัดน้ำมันภายใน Tank ซึ่งจะใช้งานร่วมกันอย่างครบวงจร

ระบบหน้าลาน Fuel Smart

โปรแกรมบริหารสถานีปั๊มน้ำมัน GAS NGV LPG ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากที่สุด ครอบคลุมระบบการขายหน้าลาน และป้องกันการทุจริตได้โดยตรง

อุปกรณ์วัดน้ำมันในถัง ATG

อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำมันด้วยระบบ ลูกลอย ซึ่งให้ความแม่นยำถึง 98% มีระบบ Auto Calibrate ทำให้สะดวกและง่ายในการติดตั้ง