หน้าแรก /  ATG ระบบ เซ็นเซอร์ / อุปกรณ์วัดน้ำมัน ATG

Fact โปรแกรมตรวจวัดระดับน้ำมันในถัง

Fact Features (โปรแกรมตรวจวัดระดับน้ำมันในถัง)

 • ตรวจเช็คน้ำมันในถังเชื่อมต่อกับระแบบ ATG แบบ Real time
 • มีระบบล๊อกอินป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 • ดูรายงานย้อนหลังและสามารถดึงรายงานเป็น Excel, PDF, CSV
 • รองรับการทำงานทุกแพลตฟอร์ม เช่น IOS, OS, Android และ Windows
 • ดูจำนวนรถที่เข้าเติมน้ำมัน
 • ดูยอดขายน้ำมันโดยมีการแยกชนิดน้ำมัน
 • ดูยอดขายรายวัน รายเดือน และรายปี
 • สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ดูน้ำมันในถัง Real Time


  สามารถตรวจดูระดับน้ำมันในถัง Real Time ระดับน้ำมันจะโชว์เปอร์เซ็นและสีของระดันน้ำมัน (สีเขียว) 30 % ขึ้นไป (สีเหลือง) ต่ำกว่า 30% (สีแดง) ต่ำกว่า 10%


แจ้งเตือนน้ำเข้าถังน้ำมัน


  สามารถตรวจดูระดับน้ำที่เข้าไปในถัง ระบบแสดงการแจ้งเตือนโดยแสดง การแจ้งเตือนในแถบด้านบน (สีแดง) และเครื่องหมายตกใจตามต่ำแหน่ง ของถังน้ำมันที่มีน้ำเข้า

ดูข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจ

จำนวนรถที่ใช้บริการ


  ระบบสามารถดูจำนวนรถที่ใช้บริการ และสามารถแสดงโดยรูปแบบ Graph แยกเป็นจำนวนรถที่ใช้บริการล่าสุด


ยอดขายน้ำมันกะปัจจุบัน


  ระบบสามารถเช็คยอดขายน้ำมันในแต่ละกะ และแสดงโดยรูปแบบ Graph แยกเป็น ยอดขายต่อกะล่าสุด

ประวัตการเติม


  ระบบสามารถเช็คประวัติการเติม ในวันปัจจุบันและสามารถแสดงโดย รูปแบบ Graph แยกยอดขาย ชนิดน้ำมันเป็นลิตร


พิมพ์รายงาน


  ระบบสามารถพิมพ์รายงานแสดง ระดับน้ำมันปัจจุบันอย่างละเอียด จากถังน้ำมันทั้งหมด

ประวัติสต๊อกน้ำมัน


  ระบบสามารถดูสต๊อกน้ำมันในแต่ละถัง และประวัติการเพิ่มและลดของสต๊อกน้ำมัน โดยแสดงปริมาณน้ำมัน, น้ำ เวลาอัพเดท ของน้ำมันอย่างละเอียด