หน้าแรก /  ATG ระบบ เซ็นเซอร์ / อุปกรณ์วัดน้ำมัน ATG

อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันในถัง
SA series

 • วัดระดับน้ำมันด้วยระบบลูกลอย
 • มาตราวัดระดับถังมีความแม่นยำสูงถึง 98%
 • ส่งสัญญาณการเคลื่อนที่ของระดับน้ำมันโดยระบบแม่เหล็ก
  บล็อกอิเล็กทรอนิกส์และวงแหวนแม่เหล็กแบบไม่สัมผัส (Floater)
 • เซ็นเซอร์วัดระดับ CS-DFL Magnetostriction
 • วัสดุแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม

จอแสดงผลและโปรแกรมวัดระดับน้ำมัน

ปฏิบัติการด้วยระบบ Android

 • มอนิเตอร์สัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว
 • ระบบสามารถรองรับถังน้ำมันถึง 16 ถัง
 • สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • Function เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
 • รองรับ 4G และ WIFI

จอแสดงปริมาณน้ำมันในถัง


 • สามารถกำหนดสีน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันแต่ละชนิดได้
 • สามารถแสดงปริมาณน้ำมันในถัง
  -น้ำหนัก
  -อุณภูมิในถังน้ำมัน
  -อื่นๆ
 • ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณน้ำมันในถังเหลือน้อย

CS-DFL Magnetostriction

เครื่องส่งสัญญาณการเคลื่อนที่ของระดับน้ำมันโดยระบบแม่เหล็ก


 • เซ็นเซอร์วัดระดับ CS-DFL Magnetostriction เป็นเซ็นเซอร์
  วัดระดับของเหลวรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยหลักการ Magnetostriction มีความแม่นยำสูง, อายุการใช้งานยาวนาน, มีเสถียรภาพในการทำงาน, โครงสร้างที่ประณีต, ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและง่ายต่อการติดตั้ง

กระบวนการทำงานของระบบ


 • การจัดการทั่วไปสำหรับถังน้ำมัน การซื้อสินค้าคงคลังและการขายการวิเคราะห์ Oil loss การแจ้งเตือนการสูญเสียน้ำมันที่ผิดปกติ
 • ง่ายต่อการเปลี่ยนสถิติยอดขายกะ และประเมินผลยอดขายของพนักงาน
 • Control fuel dispenser เปิด / ปิดการเปลี่ยนแปลงราคาและการตั้งค่ารูปแบบการเติมเชื้อเพลิง
 • จัดทำรายงานรายวัน, รายเดือน, รายปีในการดึงข้อมูลต่างๆ และง่ายต่อการส่งเข้า Excel เพื่อดูลายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง