หน้าแรก /  อุปกรณ์วัดน้ำมัน ATG

อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันในถัง
Optilevel ATG

HLS 6010

 • อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำมันด้วยระบบ Sensor
 • ตรวจสอบระดับการเติมผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิและระดับน้ำ ความถ่วงจำเพาะ มาตราวัดระดับถังที่ถูกต้องแม่นยำสูง 98%
 • มีระบบ Auto Calibrate กับ Automation
 • ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากสแตนเลสเลสเกรดสูง

โปรแกรมดูระดับน้ำมันในถัง

Optavias

 • เก็บประวัติ สามารถดูย้อนหลังได้มากกว่า 6 เดือน
 • มีรายงานมากกว่า 30 รายงาน
 • มีการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
 • มีระบบแจ้งเตือนน้ำมัน และน้ำตามระดับทาง LINE Email เป็นต้น
 • มีระบบรายงานการลงน้ำมันอัตโนมัติ ข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย

เส้นกราฟระดับที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา


 • สามารถเลือกช่วงทุก 4 ชั่วโมง วัน และสัปดาห์
 • แยกสีตามถังที่เลือก สามารถดูพร้อมกันได้ทุกถัง

การเชื่อมต่อระบบ ATG


 • เชื่อมต่อระบบโดยใช้สายสัญญาณ 18 AWG 4 เส้น มี Shild
 • เชื่อมต่อระบบแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์เสริมในกรณีไม่สามารถเดินสายสัญญาณได้
 • เชื่อมต่อระบบเข้ากับ POS เพื่อดูยอดน้ำมันคงเหลือตอนปิดกะ

Mineo Controller Touch 


 • ชุดหน้าจอแสดงผลระดับน้ำมันเป็น กราฟิค
 • Graphical visualisation of tank inventory data
 • LAN connection possibility for internet router
 • AER server connection (SMS, Email)
 • Delivery detection
 • Static leak/level loss control
 • Strapping table management (up to 32 probes)
 • Volume conversion
 • Sums of products
 • Time controlled print outs
 • Communication (FCC serial and via TCP/IP)
 • Protocals : VR-,H-protocol, (optional IFSF LON)