หน้าแรก /  ตู้จ่ายน้ำมัน Tatsuno

ตู้จ่ายน้ำมัน Tatsuno

ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง Tatsuno มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible บริษัทน้ำมันชั้นนำให้ความมั่นใจใน TATSUNO 

Sunny-GII (Single)


1 ชนิดน้ำมัน  1 หน้าจอ 1 สายจ่าย 
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง รุ่น Sunny-GII (DoubleSingle)/ Model 1111 มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

Sunny-GII (Single)


1 ชนิดน้ำมัน  1 หน้าจอ 2 สายจ่าย 
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง รุ่น Sunny-GII (DoubleSingle)/ Model 1111 มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

Sunny-GII (DoubleSingle)

1222 / Sunny-GII (DoubleSingle)
1 ชนิดน้ำมัน 2 สายจ่าย 2 หน้าจอ 
( ใช้งานได้พร้อมกัน )
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง รุ่น Sunny-GII (DoubleSingle)/ Model 1222 

NEO sunny

2 ชนิดน้ำมัน 4 สายจ่าย 2 หน้าจอ
 ( ใช้งานได้พร้อมกัน )
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง รุ่น Neo Sunny
(DoubleSingle)/ Model 2222 มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible

NEO sunny 

3 ชนิดน้ำมัน 6 สายจ่าย 2 หน้าจอ 
( ใช้งานได้พร้อมกัน )
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง รุ่น Neo Sunny
มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible

NEO sunny 

4 ชนิดน้ำมัน 8 สายจ่าย 2 หน้าจอ
 ( ใช้งานได้พร้อมกัน )
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง รุ่น Neo Sunny
(DoubleSingle)/ Model 2884 มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible