หน้าแรก /  ตู้จ่ายน้ำมัน Sanki

ตู้จ่ายน้ำมัน Sanki

ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง Sanki 
มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

SK 52 series (Single)

1 ชนิดน้ำมัน  1 หน้าจอ 1สายจ่าย 
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

SK 52 series (Single)

1 ชนิดน้ำมัน  1 หน้าจอ 2 สายจ่าย 
( ใช้งานได้พร้อมกัน )
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

SK 52 series (Single)

2 ชนิดน้ำมัน  2 หน้าจอ 2 สายจ่าย 
( ใช้งานได้พร้อมกัน )
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

SK 56 Series

2 ชนิดน้ำมัน  2 หน้าจอ 4 สายจ่าย 
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible 

SK 56 Series

3 ชนิดน้ำมัน  2 หน้าจอ 6 สายจ่าย 
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible

SK 56 Series

4 ชนิดน้ำมัน  2 หน้าจอ 8สายจ่าย 
ตู้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทรงสูง มีทั้ง ระบบ Suction และ ระบบ Submersible